ЕТАПИ — СИНОНІМІЯ

сходи на полі

етапи (П.)
східці (в будинку)

ета́п проміжок часу, який характеризується певними ознаками і становить собою частину якогось процесу

пері́од певна стадія, фаза чого-небудь.
сму́га (чого або з онач.) проміжок часу, період, що характеризується чимось.
ста́дія певний момент, період, етап у житті, розвитку кого-, чого-небудь, які мають свої якісні особливості.
фа́за період, стадія в розвиткові якого-небудь явища, процесу тощо.
фа́зис (рідше) певний момент у розвитку якого-небудь явища.

етап мирний

етап шляху

етап в'язнів

етап валка в'язнів

момент життя

перехід піший

період історії

смута життя

стадія

сторінка (П.) історії

щабель (П.)

рівень (розвитку)

Словник синонімів Караванського.