ЕЛЕМЕНТАРНИЙ — СИНОНІМІЯ

елемента́рний який усім відомий, визнаний і не вимагає ніяких пояснень

а́збучний (зневажл.) загальновідомий, елементарний.
абетко́вий (зневажл.) загальновідомий; елементарний.
загальновідо́мий усім відомий.
прописни́й (зневажл.) загальновідомий (перев. із сл. істина).

елемента́рний за складом, будовою, устроєм тощо

елемента́рний для розуміння, виконання

необтя́жливий який не вимагає великих зусиль, не створює труднощів, незручностей.
приміти́вний надто простий.
спро́щений який являє собою простіший варіант чогось.

елементарний про знання

елементарний приклад

елементарний ФІЗ.

елементарний

н. елементарна частинка

елементарний

абетковий про істину

загальний про знання

елементарний

перший ряд

вступний (акорд)
елементарний
початковий (про знання)


Джерело:
Словник синонімів Караванського.