ДІСТАВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

дістава́тися (кому) переходити в чиєсь користування, ставати чиєюсь власністю

відхо́дити (від кого до кого)
ка́пати (розм.) про гроші - час від часу.
перехо́дити (кому, до кого) ставати власністю іншого.
полиша́тися після когось.
потрапля́ти (кому, до кого)
прихо́дити (розм.)
прихо́дитися кому, на кого - на чиюсь долю, внаслідок розподілу.

дістава́тися

дістава́тися переборюючи труднощі, нешвидко прибувати куди-небудь, до когось, куди-небудь

добива́тися добиратися до кого-, чого-небудь.
добира́тися переборюючи труднощі, нешвидко прибувати куди-небудь, до когось, чогось.
добува́тися те саме, що добира́тися1.
доправля́тися добиратися куди-небудь.
достава́тися те саме, що дістава́тися.
досяга́ти доходити, доїжджати до якого-небудь місця, добиратися, діставатися куди-небудь.
прибива́тися діставатися (звичайно з труднощами) до якого-небудь місця, пункту і т. ін.
проника́ти досягати важкодоступної місцевості, доходити до малодосліджених областей і т. ін.

діставатися на волю

діставатися (на долю) ЗАП.

діставатися не легко

діставатися

добиватися додому

діставатися
досягати чого
с. іти пробоєм

засягати до якоїсь межі

діставатися

лишатися кому

діставатися

попадати ЗАП.

влучати (у що)
діставатися
ловитися (у пастку)
під вплив опинятися під чим

потрапляти куди

діставатися
знаходити що

продіставатися углиб

діставатися
проростати (про коріння)
Словник синонімів Караванського.