ДІЛЯНКА — СИНОНІМІЯ

діля́нка частина поверхні, площі чого-небудь

відрі́зок невелика частина, шматок чого-небудь.

діля́нка певна ділянка виробництва, науки і т. ін

аре́на (книжн.) галузь, поле діяльності.
га́лузь певна ділянка виробництва, науки і т. ін.
лан галузь, сфера діяльності.
ни́ва сфера, галузь людської діяльності; царина (у 1 знач.).
по́ле поприще, сфера діяльності.
по́прище (книжн., рідко.) сфера, галузь людської діяльності; нива, поле.
сфе́ра область фізичного або духовного життя, діяльності людини чи суспільства; галузь знання, виробництва, мистецтва і т. ін.
фронт галузь будь-якої державної, громадської і т. ін. діяльності.
ца́рина сфера діяльності людини чи суспільства; ділянка, галузь, нива.

діля́нка окрема частина земельної площі, використовувана з певною метою, виділена за якоюсь ознакою

дільни́ця (рідше) те саме, що діля́нка 1.
кла́поть невелика, незначна частина якоїсь поверхні (поля, лісу тощо).
кла́птик зменш. до кла́поть.
ла́тка про маленький клаптик землі.
парце́ла (ек.) дуже маленька ділянка (звичайно землі).
пло́ща (рідше) яка-небудь ділянка поверхні землі, природно обмежована або спеціально виділена з якоюсь метою.
площина́ взагалі будь-яка ділянка поверхні землі.
прирі́з те саме, що прирі́зок.
прирі́зок невеликий шматок поля, городу, наділений кому-небудь.
пі́дме́т (діал.) невелика грядка, ділянка землі.
шмато́к взагалі окрема частина чого-небудь (ділянка якоїсь поверхні, простору і т. ін.).

ділянка землі

галузь науки

ділянка
область (сов.)

загін поля

ділянка

наділ землі

ділянка
уділ (іст.)

площа землі

ділянка

поле праці

ділянка
кар'єра (актора)
стезя (фр.)

сектор якоїсь площі

ділянка

шмат землі

ділянка

шматок землі

ділянка

ґрунт господаря

двір (ЖМ.)
ділянка

Словник синонімів Караванського.