ДІЗНАТИ — СИНОНІМІЯ

дізна́ти випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнатися про що-небудь

ви́відати випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнатися про що-небудь (переважно таємне, приховуване).
ви́нюхати вистежити, вишукати, розвідати.
ви́питати настирливо розпитувати, намагаючись дізнатися про кого-, що-небудь.
ви́стежити стежачи, слідкуючи, виявити, викрити.
ви́шпигувати вивідати що-небудь потай, шпигуючи.
дові́датися дізнатися про щось таємне, що приховується від інших; вивідувати.
допита́тися настійливо розпитуючи, вивідати щось, дізнатися про що-небудь.
доскі́патися наполегливо, завзято вивідати що-небудь, дізнатися про щось; дошукуватися.
дошука́тися докладаючи зусиль, дізнатися про що-небудь.
дізна́тися те саме, що дові́датися 1.
прові́дати узнати, дізнатися про що-небудь (перев. таємне, приховуване).
проню́хати дізнатися про що-небудь, вивідати щось.
прощу́пати спостерігаючи, перевіряючи, розпитуючи і т. ін., зібрати відомості, скласти думку про кого-, що-небудь.
розві́дати дізнатися про кого-, що-небудь, розпитуючи когось або спостерігаючи за кимсь, чимсь.
розню́хати вишукати, вистежити, вивідати щось, дізнатися про кого-, що-небудь.

дізна́ти сприйняти органами чуття

вчу́ти сприйняти органами чуття, відчувати.
відчу́ти сприйняти органами чуття.
дозна́ти те саме, що відчу?ти 1.
зачу́ти відчути, сприйняти чуттям.
почу́ти сприйняти зовнішній світ органами чуттів, відчутити що-небудь.
почу́тися відчути що-небудь.
спочу́ти те саме, що відчу́ти.
учу́ти сприйняти органами чуття, відчувати.

дізна́ти