ДІЖДАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

діжда́тися (чого) до певного стану, якихось обставин, перев. несприятливих

догра́тися (розм.)
дожи́тися (розм.)
дочека́ти (чого, рідше)
діжда́ти (чого)
дійти́ (до чого)
поба́чити (що, розм.)

діжда́тися дожити до того часу, поки настане, з'явиться очікуване; діждатися

діжда́ти перебуваючи десь, дочекатися кого-небудь, зустрітися з кимсь.