ДУШЕВНИЙ — СИНОНІМІЯ

душе́вний готовий прийти на допомогу іншим, сповнений доброти, чуйності; який виражає доброту

душе́вний пов'язаний з розумовим, психічним життям, внутрішнім світом людини

вну́трішній який стосується психічної діяльності людини, відбувається в психіці людини.
духо́вний пов'язаний із внутрішнім психічним життям людини, моральним світом її.
духови́й (зах.) духовний (у 1 знач.).
мора́льний пов'язаний з духовним життям людини.
платоні́чний про почуття - позбавлений чуттєвості.
чуттє́вий стосовний психічної діяльності.

душе́вний який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; чистосердечний, правдивий, прямолінійний.
задуше́вний пройнятий щирістю, сердечною теплотою, відвертістю.
натура́льний (рідше) невдаваний, щирий (про риси характеру).
нелука́вий нездатний на хитрощі, брехню, прикидання і т. ін.; прямодушний, щирий, правдивий.
правди́вий який говорить правду; чесний, справедливий.
правдомо́вний щирий, правдивий.
простосе́рдий простодушний, довірливий, щирий.
простосе́рдний те саме, що простосе́рдий.
простосерде́чний (рідше) те саме, що простосе́рдий.
прямоду́шний якому властиві прямота, відсутність лицемірства, хитрості; щирий, відвертий.
щи́рий який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки; відвертий, правдивий.
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.
щиросе́рдний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

душе́вний про розмову, пісню, вірш і т. ін. - який іде щиро від серця, душі

ре́вний (підсил.)
щи́рий сповнений ласки, доброти, душевності; привітний.

душевний спів

душевний хто

духовий світ

родинний привіт

душевний

теплий про ставлення

унутрішній світ

душевний

чуттєвий світ


Словник синонімів Караванського.