ДУША — СИНОНІМІЯ

душа́ сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці

вда́ча сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці; характер.
кров (розм.) про вдачу, характер, темперамент людини.
нату́ра сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці; вдача, характер.
но́ров (розм.) сукупність душевних якостей людини, які проявляються в її діях, поведінці; вдача, характер.
приро́да вдача, характер кого-небудь.
хара́ктер сукупність стійких психічних властивостей людини, її особистих рис, що виявляються в поведінці й діяльності; вдача.

душа́ внутрішній світ людини з її почуттями, переживаннями, настроями

души́ця (зневажл.)
нутро́ (розм.)
сере́дина (розм.)
утро́ба (розм.)

душа́ особа як втілення високих моральних і інтелектуальних властивостей

елеме́нт (розм.) про особу перев. з негативними рисами.
суб'є́кт (розм.)
індиві́д (книжн.)
індиві́дуум (книжн.)

душа

душа жива

душа товариства

душа (ФР.)

енергія <н. вкладати душу>

душа

душа

спасенна <добряча> душа

єство (П.) людське

душа (приб.)
утроба (вул.)

живець (У ФР.)

душа

нутро (П.) людське

особина

голова (фр.)
душа
ОСОБ(ЕНЬ)
<жива> одиниця
еґо

рот (П.) зайвий

душа
член сім'ї

серце (П.)

душа

суть

душа
корінь (ФР.)
природа (речей)
квінтесенція раціональне зерно
штука <н. ось у чім штука!>
внутрішня природа

душ

інтуїтивно

підсвідомо (пр. (відчути))
серцем (жм.)
ід. як вгадують малі діти

кривити

Словник синонімів Караванського.