ДУЖИЙ — СИНОНІМІЯ

ду́жий який має міцне здоров'я

квіту́чий здоровий, свіжий.

ду́жий який відзначається великою фізичною силою

двожи́льний (підсил. розм.) витривалий, сильний, міцний.
здоро́вий (розм.) міцної будови; сильний, дужий (про людину).
кріпки́й (рідше) те саме, що міцни́й 1, 2, 5.
могу́тній (підсил.) який має велику фізичну силу; сильний.
міцни́й фізично витривалий, сильний, дужий.
поту́жний який має велику фізичну силу; дужий, міцний.
си́льний який має велику фізичну силу (про людину, тварину); протилежне слабкий, слабий.
стожи́льний (підсил. розм.) дуже витривалий, сильний, міцний.
стоси́лий (підсил. поет.) який має, нездоланну силу; дужий, могутній.

ду́жий значний за силою, ступенем вияву

відчу́тний значний за силою свого вияву.
могу́тній дуже великий, значний за силою, ступенем вияву тощо.
повноси́лий повний сил, енергії.
поту́жний який має велику фізичну силу; дужий, міцний.
си́льний значний за силою, ступенем вияву.

ду́жий про явища природи - значний за силою, ступенем вияву

вели́кий який має чималу силу вияву, інтенсивність дії.
си́льний значний за силою, ступенем вияву.
страше́нний надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
я́рий дуже сильний (про явища природи).

дужий (П.) З.

дужий фізично

здоровий (сил.)
як бугай
не хворий

дужий

атлет втілення сили

атлетичний про тіло

дужий
стрункий (зовнішньо)
гімнастична вправнийо як в'юн
о. як струна

буйний вітер

дужий

великий крик

глибокий (про радість)
дужий

дебелий

дубовий голос

залізний (П.)

здоровий хто

кремезний хто

тривкий

цупкий хто

чавунний

дужий
міцний (П.)
з чавуну

щільний про обійми

дужий

багатосильний

дужий

гомеричний

коренастий

мощний

силач

дужий

ду́же з великою силою вияву

ва́жко з великою силою вияву.
гі́рко уживається у знач. багато, дуже, сильно, важко.
си́льно у великій мірі, надто, надзвичайно.
тя́жко з великою силою вияву.

ду́же великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

дуже

пр.н. великою мірою

дуже треба

аж-аж-а́ж

дуже (ч.)
страшенно <н. солодкий, що аж-аж-аж>

вельми

вкрай

геть витертий

добре змерзти

занадто

зовсім

не абияк

особливо милий

притьма

притьмом

страх як сухо

страшенно гордий

що ну <н. такий гордий, що ну>
страх який

так хотіти

украй

борьба

здорово

крі́пко

ревно (молитися)

сильно

спорт

страшно (кількість)

сугубо

ультра...

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.