ДРІБНИЙ — СИНОНІМІЯ

дрібни́й який складається з однорідних часток, елементів малої величини

пилоподі́бний схожий на пил.
пилува́тий який має вигляд пилу (у 2 знач.).
роздрі́бнений внаслідок певної дії.

дрібни́й який не має великого значення, впливу

дріб'язко́вий який не має істотного значення, не заслуговує на увагу; другорядний, незначний.
малова́жний який не має великого значення, впливу неістотний.
малозна́чний який не має великого значення, впливу.
малозначу́щий (рідше) який не має великого значення, впливу.
малоісто́тний недосить істотний; маловажний, незначний.
незначни́й який не має великого значення, впливу.

дрібни́й (розм.) невисокий на зріст

карликува́тий (підсил. розм.) низькорослий; який складається з низькорослих дерев.
карлува́тий (підсил. розм.) те саме, що карликува́тий.
коро́ткий (розм.) невисокий, низький.
ку́ций (розм.) низького зросту; малий.
мале́нький невисокий, низький.
мали́й невисокий, низький.
малоро́слий невеликий на зріст; невисокий.
мане́нький (розм.) те саме, що мале́нький 1–5.
низьки́й невисокий на зріст.
низькоро́слий який має невисокий зріст, який не доріс до звичайної, нормальної висоти; низький (у 1 знач.).

дрібни́й про дії, рухи, темп тощо - який відзначається великою швидкістю, інтенсивністю, частотою

би́стрий який має велику швидкість, відбувається у прискореному темпі.
блискави́чний (підсил.) швидкий, як блискавка.
бурхли́вий (підсил.) дуже швидкий; нестримний (про розвиток, зростання чого-небудь).
коро́ткий швидкий (про рух, дію тощо).
миттьови́й який має відбутися, статися швидко, раптово.
миттє́вий який має відбутися, статися швидко, раптово.
момента́льний який відбувається, здійснюється вмить, дуже швидко.
невпи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
незаба́рний (розм.) який здійснюється, відбувається за короткий відрізок часу.
неупи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
пливки́й швидкий.
похо́пливий (діал.) швидкий, проворний.
рапто́вий швидкий, блискавичний, миттєвий.
спі́рни́й (розм.) швидкий (про ходу).
стрімки́й який відзначається великою швидкістю, динамічністю (про рух, яку-небудь дію, якийсь процес).
стрімли́вий (рідше) те саме, що стрімки́й 2, 4.
хутки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; швидкий, скорий.
ча́стий який складається з швидких дій, рухів, звуків і т. ін.
шале́ний (підсил.) надзвичайно стрімкий (про рух, швидкість і т. ін.).
шви́дкісний який відзначається прискореним темпом (про дію, процес і т. ін.).
швидки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; дуже рухливий, стрімкий.

дешевий характер

копійчаний зиск

малий факт

малозначний

неважливий

недолугий про працю

дрібний

нікчемний закид

дрібний

дрібні́ металеві й паперові знаки, що є мірою вартості при купівлі й продажу

валю́та перев. у міжнародних розрахунках.
гро́шики (розм.)
грошва́ (збірн. фам.)
грошеня́та (розм.)
гріш (збірн., розм.)
дрібняки́ (зневажл.)
казна́ (розм., жарт.)
копі́йка (збірн. розм.)
копійки́ (розм.)
купи́ло (розм., жарт.)
моне́та (збірн. розм.)
мідь (збірн.)
мідяки́ (розм.)
срі́бло́ (збірн.)
срі́бники (розм.)
срібняки́ (розм.)
фіна́нси (розм., жарт.)

мілкий (гроші)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.