ДРУЗЯКА — СИНОНІМІЯ

друзя́ка (фам.)

до́брий (ім.)
добря́га (розм.)
добря́к (розм.)
добря́ка (розм. рідше)
добрячо́к (ірон.)
м'яку́шка (ірон., зневажл.)

друзя́ка (розм.) людина, зв'язана з ким-небудь довірою, відданістю, спільними поглядами, переконаннями, на яку можна в усьому покластися

брат (розм.)
дружи́ще (розм.) у звертанні.
дружо́к (розм.)
камра́т (діал.) перев. у боротьбі, боях.
кум (розм.)
кумпа́н (діал.) людина, з якою склалися добрі, але не надто близькі стосунки.
куна́к у кавказьких горців.