ДОШУКУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

дошу́куватися випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнаватися про що-небудь

виві́дувати випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнаватися про що-небудь (переважно таємне, приховуване).
виню́хувати (розм.) розвідуючи, намагатися простежити, виявити що-небудь.
випи́тувати настирливо розпитувати, намагаючись дізнатися про кого-, що-небудь.
вишпиго́вувати (рідше) вивідувати що-небудь потай, шпигуючи.
дові́дуватися дізнаватися про щось таємне, що приховується від інших; вивідувати.
допи́туватися настійливо розпитуючи, вивідувати щось, дізнаватися про що-небудь.
доскі́пуватися (розм.) наполегливо, завзято вивідувати що-небудь, дізнаватися про щось; дошукуватися.
дізнава́ти (розм. рідко) те саме, що дові́дуватися 1.
дізнава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
прові́дувати (рідше) узнати, дізнатися про що-небудь (перев. таємне, приховуване).
прома́цувати (розм) обстежувати, пильно оглядати для того, щоб виявити що-небудь.
проню́хувати (розм.) дізнаватися про що-небудь, вивідувати щось.
прощу́пувати (розм.) спостерігаючи, перевіряючи, розпитуючи і т. ін., збирати відомості, складати думку про кого-, що-небудь.
розві́дувати дізнаватися про кого-, що-небудь, розпитуючи когось або спостерігаючи за кимсь, чимсь.
розню́хувати (розм.) вишукувати, вистежувати, вивідувати щось, дізнаватися про кого-, що-небудь.

дошу́куватися намагатися знайти, виявити когось, щось, часто сховане, загублене тощо

вишу́кувати старанно шукати, підшукувати.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
гляді́ти те саме, що шука́ти 1.
довба́тися (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
довбти́ся (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
дошу́кувати (розм.) шукати, підбирати що-небудь потрібне.
нашу́кувати (розм.) шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
ни́шпорити шукати, заглядаючи скрізь, оглядаючи все.
пошу́кувати те саме, що шука́ти.
пришу́кувати (розм.) те саме, що підшу́кувати.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати робити пошуки кого-, чого-небудь.
ська́ти (діал.) шукати, намагатися знайти кого-, що-небудь.
ша́стати (розм.) шукати, заглядаючи, обмацуючи щось і т. ін.
шни́порити (діал.) нишпорити.
шпа́ти (діал.) нишпорити, шукати.
шпира́ти (діал.) штрикати (у 1 знач.).
шпо́ртатися (розм.) шукати, перебираючи, ворушачи що-небудь.
шука́ти намагатися знайти, виявити кого-, що-небудь (сховане, загублене, прикрите, невідоме і т. ін.).
шука́тися (діал.) розшукувати.
шупо́ртатися (розм.) шпортатися.

дошу́куватися шукаючи, знайти, виявити; розшукати

ви́нишпорити старанно шукаючи, знайти.
ви́шукати знайти, старанно шукаючи, докладаючи певних зусиль.
вишу́кувати старанно шукати, підшукувати.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
відшука́ти шукаючи, знайти, виявити; розшукати.
дошука́тися наполегливо шукаючи, знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
нашука́ти розшукати кого-, що-небудь.
пришу́кувати те саме, що підшу́кувати.
пришука́ти те саме, що підшука́ти.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
підшука́ти розшукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати внаслідок пошуків виявляти, знаходити кого-, що-небудь.
розшука́ти внаслідок пошуків виявити, знайти кого-, що-небудь.

дошукуватися /до> правди

випитувати

дізнаватися

догадуватися

копатися шукати

дошукуватися

пронюхувати

вишпиговувати (шпигуючи)
дошукуватися

іскати

обслідувати

шарити

дошукуватися


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.