ДОШУКАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

дошука́тися випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнатися про що-небудь

ви́відати випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнатися про що-небудь (переважно таємне, приховуване).
ви́нюхати вистежити, вишукати, розвідати.
ви́питати настирливо розпитувати, намагаючись дізнатися про кого-, що-небудь.
ви́стежити стежачи, слідкуючи, виявити, викрити.
ви́шпигувати вивідати що-небудь потай, шпигуючи.
дові́датися дізнатися про щось таємне, що приховується від інших; вивідувати.
допита́тися настійливо розпитуючи, вивідати щось, дізнатися про що-небудь.
доскі́патися наполегливо, завзято вивідати що-небудь, дізнатися про щось; дошукуватися.
дізна́ти те саме, що виві́дати.
дізна́тися те саме, що дові́датися 1.
прові́дати узнати, дізнатися про що-небудь (перев. таємне, приховуване).
проню́хати дізнатися про що-небудь, вивідати щось.
прощу́пати спостерігаючи, перевіряючи, розпитуючи і т. ін., зібрати відомості, скласти думку про кого-, що-небудь.
розві́дати дізнатися про кого-, що-небудь, розпитуючи когось або спостерігаючи за кимсь, чимсь.
розню́хати вишукати, вистежити, вивідати щось, дізнатися про кого-, що-небудь.

дошука́тися шукаючи, знайти, виявити; розшукати

ви́нишпорити старанно шукаючи, знайти.
ви́шукати знайти, старанно шукаючи, докладаючи певних зусиль.
вишу́кувати старанно шукати, підшукувати.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
відшука́ти шукаючи, знайти, виявити; розшукати.
дошу́куватися наполегливо шукаючи, намагатися знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
нашука́ти розшукати кого-, що-небудь.
пришу́кувати те саме, що підшу́кувати.
пришука́ти те саме, що підшука́ти.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
підшука́ти розшукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати внаслідок пошуків виявляти, знаходити кого-, що-небудь.
розшука́ти внаслідок пошуків виявити, знайти кого-, що-небудь.

обслідувати

шарити

дошукатися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.