ДОСТОСОВУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

пристосовуватися до умов

поступати

достосовуватися

приспособлятися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.