ДОСТОБІСА — СИНОНІМІЯ

достобі́са (підсил. розм.) про велику кількість, міру, обсяг і т. ін.

бага́то у великій кількості; протилежне ма́ло.
бага́цько (розм.) те саме, що бага́то 2.
ви́ди́мо-неви́ди́мо (підсил. розм.) надзвичайно багато.
достоли́ха (підсил. розм., рідше) те саме, що достобі́са.
мно́го (присл., заст., уроч. ) багато.
по́вно (підсил. розм.) багато кого-, чого-небудь; протилежне мало.
пребага́то (підсил. розм.) у дуже великій кількості; дуже багато (у 2 знач.).
хто́зна-скі́льки (підсил. розм.) дуже багато; видимо-невидимо, достобіса.
чо́ртзна-скі́льки (підсил. фам.) дуже багато.

достобі́са (підсил. розм.) великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

багато людей

базар (ев.)
достобіса (фам.)

много

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.