ДОСТЕМЕННИЙ — СИНОНІМІЯ

достеме́нний (розм.) такий, який є насправді, в дійсності

су́тий (рідше)
су́щий (розм.)
щи́рий про людину - для посилення якоїсь її ознаки.

достеме́нний (розм.) цілком подібний до кого-, чого-небудь

достеме́нний (підсил. розм.) який має багато спільного з ким-, чим-небудь, майже такий, як інший

ви́капаний (розм.) перев. про дуже схожих людей.
ви́литий (розм.)
збі́жний (рідше)
одноти́пний перев. про абстрактні поняття.
похо́жий (розм.)
підхо́жий (розм.)
співзву́чний внутрішньо подібний.
точні́сінький (підсил. розм.)

достеме́нний (розм.) той самий, однаковий з чимось; цілком відповідний

адеква́тний (книжн.) цілком відповідний; тотожний.
еквівале́нтний (книжн.) який повністю замінює щось у якому-небудь відношенні, є його еквівалентом.
рівнозна́чний який дорівнює чому-небудь значенням, значущістю.
рівноці́нний однаковий з ким-, чим-небудь своїми якостями, властивостями, значенням, роллю і т. ін.
тото́жний такий самий, однаковий з чимсь, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом.
іденти́чний (книжн.) тотожний, однаковий.

достеменний на диво подібний

достотний (сов.)
схожий око-в-око
точнісінько такий

адекватний в усім

дійсний

достеменний
не уявний
не фіктивний
не фалшивий

достотний на диво подібний

достеменний
схожий око-в-око

пе́вен факт

певний факт

автентичний

дійсний

істинний

оригінальний

подлиний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.