ДОСТАТКОМ — СИНОНІМІЯ

доста́тком (діал.) стільки, скільки треба; великою мірою

доста́тки матеріальна забезпеченість, відсутність нестатків

доста́тки гроші або матеріальні цінності, одержувані в результаті якоїсь діяльності

ви́торг від торгівлі.
доста́ток (рідше)
дохо́д гроші або матеріальні цінності, одержувані в результаті якоїсь діяльності.
зиск прибуток від якогось роду діяльності, від заснування чого-небудь і т. ін.; бариш.
прибу́ток дохід, одержуваний від якого-небудь роду діяльності, справи і т. ін.
про́фі́т (зах.)
проце́нт від капіталу, суми грошей, покладеної в банк.
ре́нта (спец.) з капіталу, землі або майна.
ста́ток (рідше)

достаток

достаток харчів

благо

благодать (П.)

гаразд

добробут

догода (ОК.)

достача

засіб життєві

пожиток

розкіш

статок

статок

статки (мн.)
засоби існування

доброжи́ток

проспериті

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.