ДОМОВЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

домовля́ти (кому, розм. рідше) виражати своє незадоволення комусь з певного приводу, звинувачувати когось у чомусь

вимовля́ти (кому, діал.)
випомина́ти (кому, зах.)
вріка́ти (кому, кого і без додатка, діал.)
га́нити (кого)
докоря́ти (кому, розм. кого)
жури́ти (кого, розм. рідше)
закида́ти (кому що)
золи́ти (кого, розм. рідше)
карта́ти (кого)
коло́ти (кого, розм.)
кори́ти (кого)
наріка́ти (на кого, розм.)
пиля́ти (кого, розм.)
попріка́ти (кого, розм.)
поїда́ти (кого, розм.)
пробира́ти (кого, розм.)
точи́ти (кого, розм.)
укоря́ти (кого, діал.)
уріка́ти (кому, кого і без додатка, діал.)
цві́кати (кому, перев. зі сл. в очі, розм.)
цві́ркати (кому, перев. зі сл. в очі, розм.)
штрика́ти (кого, розм.) особливо в'їдливо, дошкульно.
ї́сти (кого, часто зі сл. поїдом, розм.)

домовля́ти

вмовля́тися ведучи попередні розмови, переговори з ким-небудь, досягати певної умови; домовлятися.
догово́рюватися приходити до згоди шляхом переговорів; домовлятися.
договоря́тися приходити до згоди шляхом переговорів; домовлятися.
домовля́тися ведучи попередні розмови, переговори, досягати певної умови, вирішувати що-небудь.
зго́джуватися приходити до згоди (у 2 знач.), домовлятися, зговорюватися про що-небудь.
згово́рюватися домовлятися про що-небудь, приходити до згоди.
змовля́тися погоджувати між собою якісь дії, домовлятися з ким-небудь про щось.
намовля́тися домовлятися між собою або з ким-небудь про щось.
нара́джуватися змовлятися.
пого́джувати обговорюючи що-небудь, приходити до єдиної думки.
пого́джуватися пас. до пого́джувати.
схо́дитися приходити до згоди, домовлятися про що-небудь; зговорюватися.
умовля́тися ведучи попередні розмови, переговори з ким-небудь, досягати певної умови; домовлятися.
єдна́ти домовлятися з ким-небудь про щось.

договорювати на службу

домовляти
єднати (з.)

рядити кого

домовляти

сватати за кого

домовляти

доказувати

домовляти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.