ДОМИСЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

доми́слювати (розм.) у думках перебирати, всебічно оцінювати що-небудь, намічаючи можливі варіанти дії, висловлення і т. ін.

доми́слювати уявляти, домислювати що-небудь

домальо́вувати уявляти, домислювати що-небудь.
прими́слювати додавати в думках що-небудь до чогось; додавати щось вигадане.
уявля́ти викликати у своїх думках, своїй свідомості який-небудь образ, картину, дію і т. ін.