ДОЛУЧАТИ — СИНОНІМІЯ

долуча́ти приєднувати, прибавляти кого-, що-небудь до когось, чогось, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.

додава́ти (кого, що і без прям. дод.) приєднувати, прибавляти кого-, що-небудь до когось, чогось, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.
допо́внювати додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
доповня́ти додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
набавля́ти збільшувати що-небудь за рахунок надбавки (перев. про ціну, плату і т. ін.); додавати.
надбавля́ти додавати що-небудь зверх того, що є, що усталилось і т. ін.
попо́внювати додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.
поповня́ти додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.
прилучи́ти приєднувати що-небудь до чогось, об'єднувати з чимсь.

долучати

вкладати у лист

долучати

докладати до чого

прикладати до листа

долучати

притуляти до чого

прибавляти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.