ДОКТРИНА — СИНОНІМІЯ

доктри́на (книжн.) сукупність положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось і т. ін.

вче́ння сукупність теоретичних положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось.
конце́пція система доказів певного положення, сукупність поглядів на те чи інше явище.
побудо́ва (книжн.) сукупність, система думок, положень, підпорядкованих яким-небудь принципам; теорія.
побудува́ння (книжн.) те саме, що побудо́ва 3.
тео́рія сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки.
уче́ння сукупність теоретичних положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось.

доктрина

система поглядів

доктрина (ФР.)

доктрина

ідеологія учення

Словник синонімів Караванського.