ДОКОПУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

доко́пуватися (розм.) старатися, намагатися зрозуміти суть чого-небудь, розібратися в чому-небудь;

ввіхо́дити вникати в що-небудь; дуже цікавитися чимсь.
вгли́блюватися вникати в суть чого-небудь.
вглибля́тися вникати в суть чого-небудь.
вника́ти (у що) старатися, намагатися зрозуміти суть чого-небудь, розібратися в чому-небудь; вдумуватися.
вхо́дити вникати в що-небудь; дуже цікавитися чимсь.
дохо́дити (чого, розм.) намагатися зрозуміти суть чого-небудь; вникати в що-небудь.
увіхо́дити вникати в що-небудь; дуже цікавитися чимсь.
ухо́дити вникати в що-небудь; дуже цікавитися чимсь.

доко́пуватися (розм.) з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін

взнава́ти одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь.
визнава́ти (діал.) дізнаватися.
дові́дуватися одержувати відомості про кого-, що-небудь; дізнаватися.
дознава́ти (розм.) те саме, що дові́дуватися 1.
дознава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
досві́дчуватися (діал.) переконатися; дізнатися.
дізнава́ти (розм.) те саме, що дові́дуватися 1.
дізнава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
зві́дувати довідуватися про щось, осягати розумом що-небудь.
пересві́дчуватися на підставі фактів переконуватися в чому-небудь, утверджуватися в якій-небудь думці, в якому-небудь припущенні.
прові́дувати (розм.) узнати, дізнатися про що-небудь (перев. таємне, приховуване).
прознава́ти (розм.) те саме, що дізнава́тися 1.
узнава́ти одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь.

добиратися до істини

докопуватися
дошукуватися чого
дізнаватися про

догадуватися

дошукуватися /до> правди

докопуватися

дориватися (у ямі)

ритися

докопуватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.