ДОКАЗАТИ — СИНОНІМІЯ

доказа́ти

доказа́ти

доказа́ти таємно подати кому-небудь (перев. керівним особам) відомості із звинуваченням кого-небудь у чомусь

ви́казати видати, викрити кого-небудь, зробивши донос.
довести́ донести, повідомити.
донести́ таємно подати кому-небудь (перев. керівним особам) відомості із звинуваченням кого-небудь у чомусь.
нака́пати донести, звинуватити кого-небудь у чомусь.
нафіска́лити донести кому-небудь на когось або обмовити кого-небудь.
нашепта́ти таємно наговорити.
ная́бедничати донести кому-небудьна когось або таємно обмовити кого-небудь, нашкодити, зробити неприємність.
показа́ти донести на кого-небудь.
шепну́ти донести на кого-небудь.

говорити

доказати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.