ДОКАЗ — СИНОНІМІЯ

до́каз певне міркування або факт, що наводиться, щоб ствердити істинність чогось)/те, що переконує в правдивості чого-неб.

аргуме́нт (книжн.) підстава, доказ, які наводяться для обґрунтування, підтвердження чого-небудь.
до́від певне міркування або факт, що наводиться як доказ чого-небудь.
посві́дчення (рідше перен.) те, що є доказом правдивості чого-небудь, правильності якогось висновку, твердження і т. ін.
прити́ка (розм. діал.) доказ.
підтве́рдження дія за знач. підтве́рдити.
резо́н (розм.) переконливий доказ, розумне пояснення, міркування.
сві́дчення факт, річ, обставина, що підтверджують що-небудь.

доказ приязні

доказ наочний

аргумент у полеміці

заклад (Р.)

доказ

знак дружби

доказ

показник кризи

приклад живий

резон

Словник синонімів Караванського.