ДОДАТИ — СИНОНІМІЯ

дода́ти дати, покласти у додаток до чого-небудь, відмінного від того, що додається ; добавляти

доба́вити те саме, що додати 1–3.
докла́сти (що, чого і без прям. дод.) класти на додаток до чого-небудь, додавати, приєднувати що-небудь до чогось; добавляти.
приплюсува́ти додавати що-небудь.
приєдна́ти додати що-небудь до чогось, об'єднати в одному різне.

дода́ти приєднати, прибавити кого-, що-небудь до когось, чогось однорідного, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.

долучи́ти додати, приєднати кого-, що-небудь до когось, до чогось.
допо́внити додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, зробити його повнішим.
наба́вити збільшити що-небудь за рахунок надбавки (перев. про ціну, плату і т. ін.); додавати.
надба́вити додати що-небудь зверх того, що є, що усталилось і т. ін.
попо́внити додаючи, збільшити кількість, обсяг, склад чого-небудь.
прилучи́ти приєднати що-небудь до чогось, об'єднати з чимсь.

дода́ти (що, мат.) виконати математичну дію додавання

приба́вити (що, рідко.) те саме, що додава́ти 4.
приплюсува́ти додавати під час підрахунку.
прирахува́ти рахуючи, додавати до чогось.
скла́сти (мат.) додавати одне число до другого; виконувати дію додавання.

дода́ти (чого.) додати, підсилити яку-небудь якість, властивість і т. ін. у кому, чому-небудь

доба́вити те саме, що додава́ти 1–3.
наба́вити збільшити силу, ступінь, інтенсивність і т. ін. чого-небудь, надавати.
нада́ти (чого.) додати, підсилити яку-небудь якість, властивість і т. ін. у кому, чому-небудь.
надда́ти зробити кого-, що-небудь якимсь, придаючи певної якості, властивості.

додавати

додати (док.)

добавля́ти

преміювати

прибавляти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.