ДОДАВАТИ — СИНОНІМІЯ

додава́ти давати, класти, говорити і т. ін. на додачу, понад щось, відмінне від того що додається

добавля́ти те саме, що додава́ти 1–3.
доклада́ти (що, чого і без прям. дод.) класти на додаток до чого-небудь, додавати, приєднувати що-небудь до чогось; добавляти.
приплюсо́вувати (розм.) додавати що-небудь.
приє́днувати додавати що-небудь до чогось, об'єднувати з чимсь.

додава́ти (кого, що і без прям. дод.) приєднувати, прибавляти кого-, що-небудь до когось, чогось, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.

долуча́ти додавати, приєднувати кого-, що-небудь до когось, до чогось.
допо́внювати додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
доповня́ти додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
набавля́ти збільшувати що-небудь за рахунок надбавки (перев. про ціну, плату і т. ін.); додавати.
надбавля́ти додавати що-небудь зверх того, що є, що усталилось і т. ін.
попо́внювати додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.
поповня́ти додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.
прилучи́ти приєднувати що-небудь до чогось, об'єднувати з чимсь.

додава́ти (що, мат.) виконувати математичну дію додавання

прибавля́ти (розм. що, рідко.) те саме, що додава́ти 4.
приплюсо́вувати (розм.) додавати під час підрахунку.
прирахо́вувати рахуючи, додавати до чогось.
склада́ти (мат.) додавати одне число до другого; виконувати дію додавання.

додава́ти (чого.) давати яку-небудь нову якість, властивість і т. ін. або підсилювати їх

добавля́ти (розм.) те саме, що додава́ти 1–3.
набавля́ти (розм.) збільшувати силу, ступінь, інтенсивність і т. ін. чого-небудь, надавати.
надава́ти (кому, чому чого)
наддава́ти (розм.) робити кого-, що-небудь якимсь, придаючи певної якості, властивості.

додавати

додавати до сказаного

додавати сили

збільшувати що

додавати числа

додавати

вносити нове

додавати

докладати до чого

долучати

накидати роботи

додавати

піддавати на додачу

додавати

підкидати до чого

прибріхувати від себе

додавати

приєднувати до чого

додавати
об'єднувати <злучати> з

прикладати до листа

додавати

притуляти до чого

добавля́ти

преміювати

прибавляти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.