ДОГОВОРЯТИСЯ — СИНОНІМІЯ

договоря́тися

вмовля́тися ведучи попередні розмови, переговори з ким-небудь, досягати певної умови; домовлятися.
догово́рюватися приходити до згоди шляхом переговорів; домовлятися.
домовля́ти умовлятися з ким-небудь про щось.
домовля́тися ведучи попередні розмови, переговори, досягати певної умови, вирішувати що-небудь.
зго́джуватися приходити до згоди (у 2 знач.), домовлятися, зговорюватися про що-небудь.
згово́рюватися домовлятися про що-небудь, приходити до згоди.
змовля́тися погоджувати між собою якісь дії, домовлятися з ким-небудь про щось.
намовля́тися домовлятися між собою або з ким-небудь про щось.
нара́джуватися змовлятися.
пого́джувати обговорюючи що-небудь, приходити до єдиної думки.
пого́джуватися пас. до пого́джувати.
схо́дитися приходити до згоди, домовлятися про що-небудь; зговорюватися.
умовля́тися ведучи попередні розмови, переговори з ким-небудь, досягати певної умови; домовлятися.
єдна́ти домовлятися з ким-небудь про щось.