ДОВІДУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

дові́дуватися випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнаватися про що-небудь

виві́дувати випитуючи у когось, оглядаючи щось, дізнаватися про що-небудь (переважно таємне, приховуване).
виню́хувати (розм.) розвідуючи, намагатися простежити, виявити що-небудь.
випи́тувати настирливо розпитувати, намагаючись дізнатися про кого-, що-небудь.
вишпиго́вувати (рідше) вивідувати що-небудь потай, шпигуючи.
допи́туватися настійливо розпитуючи, вивідувати щось, дізнаватися про що-небудь.
доскі́пуватися (розм.) наполегливо, завзято вивідувати що-небудь, дізнаватися про щось; дошукуватися.
дошу́куватися докладаючи зусиль, дізнаватися про що-небудь.
дізнава́ти (розм. рідко) те саме, що дові́дуватися 1.
дізнава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
прові́дувати (рідше) узнати, дізнатися про що-небудь (перев. таємне, приховуване).
прома́цувати (розм) обстежувати, пильно оглядати для того, щоб виявити що-небудь.
проню́хувати (розм.) дізнаватися про що-небудь, вивідувати щось.
прощу́пувати (розм.) спостерігаючи, перевіряючи, розпитуючи і т. ін., збирати відомості, складати думку про кого-, що-небудь.
розві́дувати дізнаватися про кого-, що-небудь, розпитуючи когось або спостерігаючи за кимсь, чимсь.
розню́хувати (розм.) вишукувати, вистежувати, вивідувати щось, дізнаватися про кого-, що-небудь.

дові́дуватися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін

взнава́ти одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь.
визнава́ти (діал.) дізнаватися.
дознава́ти (розм.) те саме, що дові́дуватися 1.
дознава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
доко́пуватися (розм.) наполегливо шукаючи, аналізуючи, вивчаючи, довідуватися про що-небудь.
досві́дчуватися (діал.) переконатися; дізнатися.
дізнава́ти (розм.) те саме, що дові́дуватися 1.
дізнава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
зві́дувати довідуватися про щось, осягати розумом що-небудь.
пересві́дчуватися на підставі фактів переконуватися в чому-небудь, утверджуватися в якій-небудь думці, в якому-небудь припущенні.
прові́дувати (розм.) узнати, дізнатися про що-небудь (перев. таємне, приховуване).
прознава́ти (розм.) те саме, що дізнава́тися 1.
узнава́ти одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь.

випитувати

дізнаватися

з'ясовувати у кого

довідуватися

прочувати

розвідувати про що

довідуватися

інтересуватися

рекогноскувати

довідуватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.