ДОВІДКИ — СИНОНІМІЯ

довідка

довідки (мн.)

розвідка

до́відка документ з короткими відомостями про когось, щось, підтвердженням якогось факту

по́свідка (розм.) офіційний документ, який потверджує якийсь факт або містить короткі відомості про кого-небудь; посвідчення.
посві́дчення офіційний документ, який потверджує якийсь факт або містить короткі відомості про кого-небудь; посвідка.

довідка

інформація

референція

справка

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.