ДОВОДИТИ — СИНОНІМІЯ

дово́дити ведучи, доставляти кого-небудь до певного місця; супроводити

допрова́джувати ведучи, везучи кого-небудь, доставляти до певного місця.

дово́дити підтверджувати істинність, правильність чогось фактами, міркуваннями, доказами

документува́ти користуючись документами.
побива́ти наводячи неспростовні докази.
підпира́ти (розм.) надавати вірогідності чомусь.

дово́дити (до чого) когось до певного стану

дово́дити (кому, діал.) доводити до чийогось відома

мельдува́ти (діал.) кому - перев. офіційно.
осві́дчувати (кому, діал.)
освідча́ти (кому, діал.)
повідомля́ти (кого, рідше кому)

дово́дити здійснювати механічну обробку деталей машин, апаратів, приладів тощо для надання їм точних розмірів і чистоти поверхні

притира́ти (техн.)

дово́дити іти, їхати разом з ким-, чим-небудь як супутник, як охоронець чи охорона і т. ін.

ескортува́ти супроводжувати ескортом і взагалі супроводжувати.
конвоюва́ти охороняючи когось, щось.
прогу́лювати водити на гуляння.
ходи́ти (з ким) по різних місцях, показуючи щось.

доводити куди

доводити кому

переконувати кого

доводити до кондиції

доводити до чого

викликати <спричиняти> що

доводити до відома

призводити до чого

доводити
спричиняти що
ставати причиною чого

учити

доводити (з нст. що)

аргументувати

дебатувати

доводити

доказувати

знаменувати

мотивувати

представляти


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.