ДОВГИЙ — СИНОНІМІЯ

до́вгий (розм.) на зріст більший від звичайної, середньої людини

височе́зний (підсил.)
височе́нний (підсил.)
довготеле́сий (розм.) високий, незграбний і худий.
довже́зний (підсил. розм.)
довже́нний (підсил. розм.)
довжеле́зний (підсил. розм.)
монумента́льний (підсил. рідше) також кремезний.
превисо́кий (підсил.)
росла́вий (розм.)
росля́вий (розм.)

до́вгий який має велику довжину

довге́нький (розм.) досить або надто довгий.
довже́зний (підсил. розм.)
довже́нний (підсил. розм.)
довжеле́зний (підсил. розм.)
доді́льний (розм.)
дозе́мний (розм.)
предо́вгий (підсил. розм.)

до́вгий який довго тривав або триває

довге́нький (розм.) довший від звичайного; досить довгий.
довгові́чний який триває, існує або здатний існувати протягом багатьох років; багатолітній.
довгостроко́вий який триває, діє довгий час; тривалий.
довготерміно́вий те саме, що довгостроко́вий.
довготрива́лий який довго триває, існує і т. ін.; довгочасний.
довгоча́сний те саме, що довготрива́лий.
затяжни́й який довго тягнеться (в часі); тривалий, довгочасний.
продо́вжний (розм.) тривалий, довгочасний.
протяжни́й (діал.) тривалий.
трива́лий який довго тривав або триває, продовжується й т. ін.; довгочасний.
тривки́й (рідко) який довго зберігається, не зникає.
тягу́чий який довго триває; надміру довгий, розтягнений.

довгий

не короткий

довгий

великий піст

довгий

довготелесий

затяжний

довгий
довго|тривалий

протяглий звук

довгий
з протягом

тривалий

цибатий про ноги

довгий
Словник синонімів Караванського.