ДОВГЕНЬКИЙ — СИНОНІМІЯ

довге́нький (розм.) який має велику довжину

довже́зний (підсил. розм.)
довже́нний (підсил. розм.)
довжеле́зний (підсил. розм.)
доді́льний (розм.)
дозе́мний (розм.)
предо́вгий (підсил. розм.)

довге́нький (розм.) який довго тривав або триває

до́вгий який займає великий відрізок часу; тривалий, довгочасний.
довгові́чний який триває, існує або здатний існувати протягом багатьох років; багатолітній.
довгостроко́вий який триває, діє довгий час; тривалий.
довготерміно́вий те саме, що довгостроко́вий.
довготрива́лий який довго триває, існує і т. ін.; довгочасний.
довгоча́сний те саме, що довготрива́лий.
затяжни́й який довго тягнеться (в часі); тривалий, довгочасний.
продо́вжний (розм.) тривалий, довгочасний.
протяжни́й (діал.) тривалий.
трива́лий який довго тривав або триває, продовжується й т. ін.; довгочасний.
тривки́й (рідко) який довго зберігається, не зникає.
тягу́чий який довго триває; надміру довгий, розтягнений.

довгийДжерело:
Словник синонімів Караванського.