ДОБРОДІЙ — СИНОНІМІЯ

добро́дій (розм.) той, хто надає комусь допомогу, підтримку

благоді́йник той, хто подає комусь допомогу, підтримку і т. ін.; добродійник.
доброді́йник той, хто дає кому-небудь допомогу, підтримку і т. ін.; благодійник; протилежне лиходій.
доброчи́нець (рідше) те саме, що доброді́йник.
філантро́п той, хто займається філантропією; благодійник, добродійник, доброчинець.

добродій

добродій

доброчинець

благодій

донор

містер

добродій

покровитель

промотор

спонсор

доброді́яти (розм.) подавати матеріальну, моральну тощо допомогу

вируча́ти (кого)
зара́джувати (кого, кому)
зарято́вувати (кого, розм.)
погоджа́ти (розм.)
пособля́ти (розм.)
протегува́ти (кому, рідко кого)
підмага́ти (розм.)
підпира́ти (кого, розм.)
підпряга́тися (до кого, розм.)
підстрахо́вувати (кого, розм.)
спомага́ти (кого, розм.)
фаворизува́ти (кого, книжн.) бути чиїмсь покровителем.
ше́фствувати (над ким) систематично.

пан

Словник синонімів Караванського.