ДОБРЕ — СИНОНІМІЯ

до́бре уживається для вираження згоди

гара́зд (част.) уживається для вираження згоди; чудово, нехай буде так; добре.
зго́да означає підтвердження чого-небудь, погодження з чимось; гаразд, хай буде так.
неха́й уживається при вираженні згоди з чим-небудь; близьке за знач. до так і бути, добре, гаразд.
хай уживається в знач. так і бути, гаразд, добре.
іде́ (розм.)

до́бре (у знач. пред.) так, як слід

вда́ло відповідно до вимог.
га́рно присл. до га́рний 1,відповідно до вимог.
гара́зд (присл.) добре, як слід, належним чином.
го́же (присл.) гарно, добре.
добря́че (підсил. розм.) присл. до добря́чий - дуже добре.
здо́рово (розм.)
ла́дно (розм.) присл. до ла́дний1 1, 2, 5.
ла́цно (діал.) добре (у 1, 3 знач.).
ле́псько (розм.)
по-бо́жому (розм.) як годиться, як слід; добре.
по-лю́дськи те саме, що по-лю́дському.
по-лю́дському (розм.) як слід, так, як треба.
поря́дно (рідше присл.) добре, як слід.
сла́вно присл. до сла́вний 4.
уда́ло відповідно до вимог.
фа́йно (діал.)
хо́роше присл. до хоро́ший 1, 4, 7 - так, як треба.

до́бре (у знач. част.) уживається на означення згоди; гаразд

гара́зд (розм. част.) уживається для вираження згоди; чудово, нехай буде так; добре.
добро́ (у знач. пред., розм.) про задоволення, яке хто-небудь відчуває від певного становища, певних обставин і т. ін.
поря́док (у знач. пред., розм.) добре, правильно; так, як слід.

до́бре (розм.) великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

добре

добре змерзти

добре

(з нст. сл. що) дуже до речі

гаразд

добре (пр.)
як має бути

гарно

до ладу

добро ЯК ПР.

добре

не абияк

добре

по-бо́жому

добре
пр. як годиться

по-людськи

добре
пр. як належить <личить, подобає, годиться>

по-людському

добре
пр. як належить <личить, подобає, годиться>

твердо знати

добре

хороше

хоч

добре (прв. з ч. би)
якби <н. хоч би вижив>

хоча́

добре (прв. з ч. би)
якби <н. хоч би вижив>

олрайт

по-хорошому

добре

успішно

файно

хороше

до́брий значний щодо розміру, обсягу, кількості і - (про урожай, улов і т. ін.)

бага́тий який має багато чого-небудь.
вели́кий який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру.
рясни́й багатий, високий (про урожай).
ще́дрий (підсил.) великий розміром; значний.
щедро́тний (підсил. розм.) те саме, що ще́дрий.

до́брий про товариша, приятеля і т. ін.

близьки́й зв'язаний почуттям симпатії, дружби, спільністю ідей, інтересів.
задуше́вний (підсил.) пройнятий щирістю, сердечною теплотою, відвертістю.
серде́чний (підсил.) сповнений доброзичливості, душевності, чуйності; задушевний.
хоро́ший зв'язаний з іншим дружбою, приязню, симпатією, сердечністю тощо; близький.
щи́рий пройнятий сердечною теплотою, відвертістю.
інти́мний (підсил. рідше) задушевний, сердечно-щирий, близький.

до́брий готовий прийти на допомогу іншим, сповнений доброти, чуйності; який виражає доброту

до́брий який відповідає високим вимогам, наділений позитивними якостями

бра́вий (діал.)
ва́жний (розм.)
важню́щий (підсил. розм.)
годя́щий (розм.)
добре́нний (підсил. розм.)
добря́чий (розм.)
ла́дний (розм.)
ле́пський (розм.)
ло́вкий (розм.)
поря́дний (розм.)
прега́рний (підсил. розм.)
предо́брий (підсил. розм.)
прехоро́ший (підсил. розм.)
сла́вний (розм.)
фа́йний (діал.)

до́брий (ім.)

добря́га (розм.)
добря́к (розм.)
добря́ка (розм. рідше)
добрячо́к (ірон.)
друзя́ка (фам.)
м'яку́шка (ірон., зневажл.)

до́брий який має досвід у якійсь галузі праці, знань, у житті

вче́ний (розм.)
ді́йшлий (розм.)
на́вчений (розм.)
обстрі́ляний який набув бойового досвіду.
практико́ваний (розм.) про фахівця.
про́вчений (розм.) який здобув досвід ціною втрат, покарання тощо.
уче́ний (розм.)

до́брий який дає добрі наслідки, здатний приносити користь

благотво́рний в основі якого лежить бажання добра комусь; який робить добрий вплив.
пожито́чний (розм.) який дає певну користь.

до́брий який дає смакову насолоду

добрий

не лихий
не злий

добрий хто

добрий про раду

добрий шанс

добрий продукт

добрий настрій

добрий майстер

добрий про ім'я

добрий про місце

добрий заробіток

добрий урожай

добрий слух

гарний як оцінка

доброзвичайний

доброзичливий

добротний стіл

душевний хто

м'який хто

привітний про слова

Словник синонімів Караванського.