ДОБРАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

добра́тися прибути кудись, часто переборюючи труднощі

доби́тися (розм.) добратися до кого-, чого-небудь.
добу́тися те саме, що добра́тися1.
дома́цатися (розм.) наосліп.
допа́сти (діал.) добратися до якого-небудь місця, предмета.
допра́витися (розм.) добратися куди-небудь.
доста́тися (розм.) те саме, що дістатися.
досягти́ (чого)
дібра́тися (рідше) переборюючи труднощі, нешвидко прибути куди-небудь, до когось, чогось.
діста́тися з труднощами прийти,приїхати, піднятися і т. ін. до якого-небудь місця, предмета; добиратися.
осягну́ти (що, чого) у важкодоступне або віддалене місце.
приби́тися дістатися (звичайно з труднощами) до якого-небудь місця, пункту і т. ін.

добра́тися прийти, приїхати тощо кудись, до когось, з якоїсь нагоди, для виконання чогось і т. ін.

добра́тися