ДИРЕКТИВА — СИНОНІМІЯ

директи́ва рекомендація, роз'яснення з боку вищого органу, керівної особи і т. ін., що вказують, як діяти в тих чи інших випадках

вказі́вка керівна настанова або порада.
настано́ва вказівка або порада діяти певним чином.
ука́зка (розм.) вказівка, розпорядження, порада.
указі́вка керівна настанова або порада.

директива

директива

директива

інструкція

розпорядження

Словник синонімів Караванського.