ДВИГАТИ — СИНОНІМІЯ

дви́гати (розм.) змінювати положення кого-, чого-небудь внаслідок обертання, коливання, пересування тощо

здви́гувати з місця.
проко́чувати про хвилі, хмари і т. ін.
со́вати змінювати положення чого-небудь, не відриваючи від поверхні землі тощо.

дви́гати робити рухи якою-небудь частиною тіла

дви́гати

двигати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.