ДБАЙЛИВИЙ — СИНОНІМІЯ

дбайли́вий який дбає, турбується про когось, щось

бе́режний який уміє берегти що-небудь, дбайливо поводитися з чим-небудь; дбайливий.
дба́лий (розм.) те саме, що дбайли́вий.
клопітли́вий який постійно клопочеться, проявляє турботу, схильний до клопотання.
покла́дний (діал.) який уміє берегти, зберігати щось.
турбо́тливий який виявляє турботу (у 1, 2 знач.); уважний, дбайливий.

дбайли́вий який уважно виконує щось, чесно ставиться до своїх обов'язків

добросо́вісний який чесно, старанно і сумлінно виконує свої обов'язки.
зага́рливий (діал.) прикм. до зага́ра; запопадливий, запальний.
запопа́дливий який старанно, наполегливо виконує що-небудь; ретельний, дбайливий.
запопа́дний те саме, що запопа́дливий.
падкови́тий (діал.) старанний.
пазови́тий (діал.) дбайливий, старанний.
педанти́чний який дотримується особливої точності, дуже чіткий у детальному опрацюванні чогось.
рві́йний (підсил. рідше)
ре́вний (підсил.) який відзначається ретельністю, старанністю.
ревни́вий (підсил. рідше)
рете́льний який виявляє старанність, сумлінність у чому-небудь.
скрупульо́зний який дотримується абсолютної точності, дуже ретельний у чому-небудь.
со́вісний який чесно і старанно виконує свої обов'язки; сумлінний.
спра́вний який старанно, ретельно виконує свої завдання, обов'язки; старанний.
стара́нний який дбайливо, ретельно, щиро виконує що-небудь, ставиться до чогось; дбайливий, ретельний.
старли́вий (діал.) те саме, що старовли́вий.
старовли́вий (діал.) старанний, дбайливий.
сумлі́нний який чесно, старанно, ретельно виконує свої обов'язки; добросовісний.
упа́дливий (діал.) запопадливий (у 1, 3 знач.).

дбайливий хто

дбайливий про руки

дбайливий догляд

запопадливий хто

клопітний

любовний про ставлення, до кого

дбайливий (до чого)

ревний

дбайливий
дуже старанний <ретельний>

ретивий

роботящий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.