ДАВАТИ — СИНОНІМІЯ

дава́ти (кому, перев. у що, по чому, підсил. розм.) завдавати ударів, побоїв кому-небудь

би́ти (кого) завдавати ударів кому-небудь.
вали́ти (підсил. діал.) бити.
ге́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, щось.
гили́ти (підсил. розм.) бити, лупцювати.
лупцюва́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
мані́жити (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
молосува́ти (підсил. діал.) бити.
мі́ряти (кого, перев. чим, розм.) завдавати ударів; бити (у 2 знач.).
міси́ти (підсил. розм.) завдавати ударів; бити (у 2 знач.).
писа́ти (перев. у що, по чому, розм.) бити кого-небудь.
по́штувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати.
побива́ти (розм. рідше) завдавати ударів кому-небудь; бити.
потяга́ти (перев. чим, підсил. розм.)
прасува́ти (підсил. діал.) бити.
приго́щувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пригоща́ти (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пі́жити (підсил. розм., рідше) бити кого-небудь або один одного.
тлуми́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2; лупцювати.
товкма́чити (підсил. розм.) бити кого-небудь.
товкти́ (підсил. розм.) бити кого-, що-небудь у щось, по чомусь.
толочи́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 1, 2.
трощи́ти (підсил. розм.) завдавати ударів кому-небудь, бити що-небудь.
трі́скати (кого, перев. по чому або у що, чим, розм.) бити, ударяти.
тя́ти бити, вдаряти.
ті́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, бити по чомусь; лупцювати.
частува́ти (кого, перев. чим, розм.) бити кого-, що-небудь, розбивати які-небудь предмети і т. ін.
чеса́ти (перев. чим, підсил. розм.) бити по чомусь кого-, що-небудь; дубасити, шмагати.
човпти́ (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
чу́бити бити кого-небудь, хапаючи за чуба.
шпа́рити (перев. чим, підсил. розм.) бити, лупцювати кого-, що-небудь.

дава́ти (розм.) виділяти комусь що-небудь із запасів, із місць зберігання тощо

видава́ти давати, відпускати на руки що-небудь із запасів, місць зберігання і т. ін.
відпуска́ти видавати, продавати що-небудь.

дава́ти (кому що) передавати від однієї особи до іншої

вруча́ти (кому що) давати комусь що-небудь особисто, безпосередньо в руки.
віддава́ти (кому що) давати, передавати, вручати комусь кого-, що-небудь.
передава́ти (кому що) віддавати, подавати, вручати кому-небудь те, що тримають у руках або беруть у руки.
подава́ти (кому що) давати, передавати що-небудь комусь, кудись.
со́вати (кому що) давати щось кому-небудь поспішно, недбало чи потай.

дава́ти (що на що , під що) надавати в чиєсь користування

відво́дити (що кому під що, під кого) давати, виділяти комусь що-небудь для користування.
віддава́ти (що кому) давати комусь що-небудь для користування, у власність; відмовлятися від чого-небудь свого на чиюсь користь.
здава́ти віддавати у тимчасове користування, в оренду і т. ін.
надава́ти давати можливість мати щось, користуватися чимсь і т. ін.
приділя́ти (розм. що дав) наділяти кого-небудь чимсь, віддавати що-небудь у чиєсь володіння.

дава́ти (кому що) передавати у власність безкоштовно як подарунок

дари́ти (розм. дав.зн.) дарувати (у 1, 2 знач.).
дарува́ти (кому що) передавати у власність як подарунок.
підно́сити (кому що) те саме, що дарува́ти 1, 2.

дава́ти виділяти для кого-небудь частину чогось, ділитися

вділя́ти виділяти для кого-небудь частину чогось, ділитися чим-небудь.
наділя́ти ділячи що-небудь, роздавати кожному.
уділя́ти виділяти для кого-небудь частину чогось, ділитися чим-небудь.

давати кому

давати адресу

давати за щось

давати титул

наділяти <нагороджувати> чим

давати штраф

давати в ухо

давати обід

давати концерт

виступати з

давати (У ФР.)

дозволяти <н. дай глянути!>

давати колос

вділяти пай

віддавати листи

вручати орден

вряджати обід

давати

вряджувати обід

давати

вчиняти

доручати у руки

обділяти

підносити страву

давати (дулю)

подавати

віддавати (на глум)
давати
надавати (поміч)

показувати

давати (п'єсу)
місто знайомити з

посилати манну з неба

давати

постачати що

давати
забезпечувати чим

приймати присягу

приносити радість

давати

уділяти пай

уряджувати обід

давати

учиняти

обезпечувати

ока́зувати

опреділяти

представляти

пред'являти (документ)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.