ГРУПА — СИНОНІМІЯ

гру́па художній колектив співаків, музикантів, танцюристів

анса́мбль група співаків, музикантів або танцюристів, що постійно виступає як єдиний художній колектив.
гурт сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, певними ознаками, властивостями.

гру́па сукупність людей, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею

гурт сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, певними ознаками, властивостями.
угрупо́вання група осіб, об'єднаних на основі спільності поглядів, діяльності, творчих інтересів тощо.

гру́па кілька тварин, птахів, що тримаються разом

група

група суспільна

група

група

фракція (пор.)

група

ансамбль виконавців

група
капеля (співаків)
орке́стра (музик)

артіль

верства суспільна

екскурсія гурт екскурсантів

група

експедиція учасники експедиції

етап валка в'язнів

загін

каста відособлена

категорія

прошарок (П.) суспільний

ряд елементів

сім'я

група (мов)
рій (бджіл)

сузір'я зірок

угруповання військ

група

число (ФР.)

група
лік <н. без числа = без ліку>
категорія <н. у тому числі>
Словник синонімів Караванського.