ГРОМАДОЮ — СИНОНІМІЯ

грома́дою у поєднанні з кимсь, чимсь; спільними зусиллями; щільно один біля одного

воєди́но в одно місце, в одно ціле.
враз (розм.)
га́музом (розм.) усіх, усе.
грома́дно (діал.)
заодно́ здійснюючи щось одностайно.
зає́дно (діал.)
ку́пно (розм.) у поєднанні з кимсь, чимсь.
о́пліч перев. зі сл. бути, іти, виступати тощо.
о́птом (розм.)
огу́лом (розм.)
поспо́лу (розм.)
ско́пом (розм.)
толо́кою роблячи щось без оплати, лише за частування.
ура́з (розм.)
ґва́лтом (діал.)

скопом

грома́да (іст.) поземельне селянське об'єднання в Україні та Білорусії; збори членів такого об'єднання

за́дру́га у південних слов'ян.
ку́па до XVІІ ст.
печи́ще родинне об'єднання.

грома́да предмет, споруда тощо великих розмірів

грома́ддя (перев. збірн.)
грома́дина (розм.)
грома́дище (підсил. розм.)
махи́на (розм.)
махи́ня (розм.)
огро́м (збірн.)
одоро́бало (розм.)
одоро́бло (розм.)
озія́ (розм.)
озії́ще (підсил. розм.) перев. про будівлю.

грома́да сукупність осіб, що зібралися разом

вата́га велика група людей; юрба, товариство.
юрба́ група людей, яких об'єднує щось спільне, гурт.

грома́да сукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами

персона́л особовий склад працівників установи, підприємства, відділу і т. ін.

грома́да група людей, що перебувають у тісних стосунках

бе́сіда (розм.) товариство, компанія.
бра́тія (ірон.) люди однієї професії, одного суспільного середовища.
братва́ (фам.) члени однієї спільноти (здебільшого – угруповань рекетирів, кримінальних структур в економіці, мафіозних угруповань тощо).
вата́га велика група людей; юрба, товариство.
компа́нія те саме, що товари́ство 1.
кумпа́нія (діал.) компанія (у 1 знач.).
товари́ство група людей, що перебувають в тісних стосунках; найближчий комусь колектив; середовище, коло знайомих.

громада

громада

громада

громада (П.)

громада ЦЕР.

громада

артіль

група

кагал (у гебреїв) ІСТ.

мир хрещений

орден ченців

суспільство

громадскість

прихід (церковний)

публіка

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.