ГОСТРОТА — СИНОНІМІЯ

гострота́ (підсил.) момент більшого або меншого ускладнення якого-небудь становища, обставин, дій і т. ін.

драмати́зм (підсил.) дуже напружений момент у розвитку якої-небудь дії або стану.
натя́гнутість про стан стосунків, коли напруження готове перейти в розрив.


Джерело:
Цифрові лексикографічні системи української мови