ГОСТРИЙ — СИНОНІМІЯ

го́стрий з колючим кінцем, ріжучим краєм

гостроле́зий про знаряддя.
заго́стрений якому надано такої властивості.
різки́й (розм.) здатний завдати поріз.

го́стрий звужений на кінці

го́стрий з великою кількістю солі, прянощів, спецій

пеку́чий який викликає відчуття опіку.
пря́ний з прянощами.

го́стрий здатний до влучних висловів; влучний, з сатиричним або жартівливим відтінком

гостроязи́кий (розм.) про людину.

го́стрий про слово, висловлення - який глибоко вражає, ображає, сильно діє на когось у негативному плані

го́стрий (підсил.) про розвиток дії, час, певний момент - який досяг максимального напруження, ставши винятково складним, скрутним

драмати́чний (підсил.)
крити́чний (підсил.) перев. про певний момент у розвитку якої-небудь дії або стану.
натя́гнутий про стосунки - напружений, готовий перейти в розрив, у відверту неприязнь, ворожнечу.

го́стрий про звук, голос

го́стрий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь; про розум, здібності тощо такої людини

ви́тончений (прикм.) чудово розвинений, з гострим сприйманням.
прони́кливий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь.
тонки́й здатний глибоко розуміти приховані, не відразу помітні деталі чого-небудь; досконалий.

го́стрий про почуття, враження і т. ін. - який досяг значного ступеня або виявляється з великою силою

бездо́нний (поет.) дуже сильний.
безконе́чний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкра́йній те саме, що безкра́їй.
безкра́їй надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкіне́чний (розм.) надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безме́жний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безмі́рний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безтя́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
безу́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
вели́кий значний глибиною, силою (про почуття, душевні переживання).
глибо́кий який досяг високого ступеня; сильний (про душевний стан, почуття і т. ін.).
незмі́рний дуже великий щодо сили вияву.
незмі́ряний те саме, що незмі́рний.
несамови́тий (підсил.) дуже сильний, значний силою свого вияву.
нестя́мний (підсил.) надзвичайно сильний; несамовитий.
си́льний інтенсивний, глибокий, значний за своєю напруженістю (про почуття, переживання, враження і т. ін.).
смерте́льний який досяг найвищого ступеня свого вияву; надзвичайно сильний.
страхі́тний (підсил. розм.) те саме, що страхітли́вий.
страхітли́вий (підсил. розм.) який значно перевищує звичайну міру, норму; дуже сильний, великий (про ступінь вияву, інтенсивності чого-небудь).
страше́зний (підсил. розм. рідше) те саме, що страше́нний.
страше́нний (підсил. розм.) надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
страшни́й (підсил. розм.) дуже сильний ступенем вияву, прояву, в якому виявляється значна інтенсивність дії.
шале́ний (підсил.) дуже великий і сильний, що виходить за межі звичайного (про відчуття, почуття і т. ін.).

го́стрий який має загострений кінець, верх

гострове́рхий з гострим верхом.
тонкове́рхий який звужується догори, з гострою верхівкою.
шпилюва́тий у вигляді шпиля; який нагадує шпиль; гострий.
шпиля́стий який має загострений кінець, закінчується шпилем.
шпича́стий те саме, що шпиля́стий.

гострий кіл

гострий ніж

гострий погляд

гострий брак

гострий з ворогом

гострий жарт

гострий про страву

гострий про цікавість

гострий

бистрий розум

гострий

добрий слух

гострий

дошкульний сміх

гострий (їдкий. (вираз — ще))

колючий погляд

гострий

крутий вислів

гострий

орлій погляд

пильний погляд

проймати

гострий
шпаркий (мороз)
здатний пройняти
що проймає
прик. -АЮЧИЙ

проникливий погляд

різкий вираз

стрімкий ніс

гострий

хвиський батіг

гострий (про слова)

шпичакуватий

акутний

драстичний

їдкий

острий

гострий

пронизуючий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.