ГОРЕ — СИНОНІМІЯ

го́ре (підсил.) нещаслива пригода, подія, що завдає кому-небудь страждання; душевний стан людини чи людей або соціально-моральний стан людей, народу, країни, зумовлений нещасливою подією, стражданням і т. ін.

безголо́в'я (перев. із займ. моє, наше і т. ін. або мені, нам і т. ін., розм.) явище, що несе з собою тяжкі, згубні наслідки.
безголі́в'я (перев. із займ. моє, наше і т. ін. або мені, нам і т. ін., розм.) явище, що несе з собою тяжкі, згубні наслідки.
дра́ма тяжка, неприємна подія в житті людини, людей, що приносить душевні страждання; психічний стан, зумовлений цим стражданням.
зло велике нещастя - в узагальненому знач.
ли́хо (підсил.)
на́па́сть (розм.)
наха́ба (розм.)
траге́дія тяжка, жахлива подія в житті людини, народу і т. ін.; гнітючий психічний або соціально-моральний стан, зумовлений такою подією.

горе

горе людське

горе

скрута (пор.)

горе

безголів'я

вдар долі

лихо

горе
о. страшний суд
ід. удар долі

напасть

горе
кара Божа

недоля

нещастя

горе
с. кара Божа

причина З.

сльоза (П.) людські

судома (П.)

горе

трагедія (П.)

горе
нещастя (в житті)
ід. гірка чара <чаша>
удар долі

удар долі

чаша

го́рі (діал.) у напрямі до верхньої частини чого-небудь, у горішню частину чогось

вверх (рідко) до верхньої частини чогось.
вго́ру за напрямком до верхньої частини чогось, у верхню частину чого-небудь.
наго́ру на верхню частину чого-небудь, у бік до верхньої частини чогось; протилежне наниз.
уве́рх (рідко) до верхньої частини чогось.
уго́ру за напрямком до верхньої частини чогось, у верхню частину чого-небудь.

гора́ значне підвищення над навколишньою місцевістю

бе́ске́д (діал.)
взгі́р'я невисока.
згі́р'я невисока.
ки́чера (діал.) вкрита лісом, крім вершини.
скели́на (рідше) зі стрімкими схилами та гострими виступами.
узгі́р'я невисока.

гора́ (підсил.) велика кількість чогось складеного, насипаного в одному місці

бу́рта (діал.) картоплі, буряків, зерна тощо.
гу́ра (діал.)
кага́т перев. овочів, прикритих зверху соломою, землею.
купи́на (розм.)
кучугу́ра (розм.)
нава́л щось накидане у великій кількості.
нагрома́дження безладне скупчення чогось.
стропа́ (діал.)

гора підвищення

гора невисока

гора шпичаста

гора чого

гора Д.

гора надвишок у мірці

гора

гори (мн.)
гірський край

гора

гора

кряж (див.)

вгору

горі (поет.)
догори (пр.)
нагора (з шахти)
не вниз
не вділ

горб

гора (пор.)

горою підіймати

заввишки з гору <гори>

піраміда подушок

стіс

гори (п.)
стоси (мн.)

стос

гори (п.)
стоси (мн.)

угору

горі (поет.)
догори (пр.)
нагора (з шахти)
не вділ
не вниз

апогей

вершок

висота

засилля

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.