ГОЛОСИТИ — СИНОНІМІЯ

голоси́ти (над ким-чим, по кому-чому і без додатка) голосно плакати на похороні, весіллі тощо

заво́дити (за ким-чим)
побива́тися (над ким-чим)
прика́зувати (до кого)
примовля́ти (до кого)
причи́тувати (над ким, розм.) над небіжчиком - плачучи, примовляти.
причита́ти (над ким, розм.)
тужи́ти (за ким-чим, рідше по кому-чому)
убива́тися надто тяжко.

голоси́ти (розм.) видавати крик

вереща́ти (розм.) пронизливо, різко.
горла́нити (розм.)
горла́ти (розм.)
де́ртися (розм.)
дра́тися (розм.)
зіпа́ти (розм.)
йо́йкати від болю, страху, горя.
лементі́ти (розм.)
скри́кувати не дуже голосно або час від часу.
фу́кати (діал.) сильно, голосно.
яча́ти (розм.)
ґвалтува́ти (розм.) на все горло.

голоси́ти (діал.) про новини, відомості, поголоски тощо - робити приступним, відомим для багатьох

голоси́ти лити сльози з горя, від болю тощо

желіпа́ти (діал.) голосно, гірко.
кви́снути (діал.) тихо, жалібно.
скви́рити (діал.)
тужи́ти голосно, приказуючи.

голосити

сил. голосом голосити
ридма ридати

голосити над ким

тужити (за ким)
оплакувати кого

голосити гучно

голосити правду

вити

плакати

голосити (голосно)
ревти (неґ.)
ридати (с.)
хлипати (тихо)
митися <вмиватися, заливатися> <гарячими> слізьми
розпускати сльози <патьоки, сов. нюні>
лити <виливати> сльози
ід. втирати <пускати> сльози <сльозу>
заходитися <захлинатися> плачем

ревіти про бурю

ревти про бурю

вопіяти

голосити
горланити (людина)

гласити

обстоювати

причитати

пропагувати

реклямувати

рецитува́ти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.