ГОЛОВАТИЙ — СИНОНІМІЯ

голова́тий (розм.) людина або тварина з дуже великою головою

голова́нь (розм.) людина або тварина з дуже великою головою; головач.
голова́стий (розм.) те саме, що голова́тий.
голова́ч (розм.) те саме, що голова́нь.
головко́ (розм.) те саме, що голова́нь.

голова́тий (розм.) який має неабиякий розум

кебе́тний (розм.)
ми́слячий який глибоко й самостійно мислить.
му́дрий який має глибокий розум і великий життєвий досвід.
толко́вий (розм.)

мислячий

головатий
з мисленням <н. з логічним мисленням>
фр. мислення <н. нестандартного мислення>
здатний мислити
о. з головою
що мислить

розумний

тямкий

тямовитий

тямущий

великоголовий

головатий

мегалоцефал

головатий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.