ГОЖИЙ — СИНОНІМІЯ

го́жий (розм.) який задовольняє певні вимоги, відповідає певним умовам

ви́гідний який дуже підходить, придатний, сприятливий для чого-небудь.
відпові́дний який відповідає певній мірі; належний.
годя́щий (розм. рідко) придатний для чого-небудь, який відповідає певним вимогам.
зда́тний (розм.) придатний для кого-, чого-небудь, на щось, годящий.
нале́жний потрібний, необхідний або відповідний.
приго́жий (розм.) відповідний для чого-небудь.
пригі́дний (розм. рідше) те саме, що прида́тний.
прида́тний відповідний для чогось; слушний.
присто́йний який задовольняє певні вимоги, відповідає яким-небудь умовам; цілком задовільний, добрий.
підхо́жий який відповідає яким-небудь вимогам, умовам, придатний для чогось.
підходя́щий (розм.) те саме, що підхо́жий 1.

го́жий (фольк.) про людину, її риси - який відзначається красою

ва́льни́й (діал.)
вродли́вий який має приємне обличчя, вигляд; гарний, красивий.
га́рний приємний зовнішнім виглядом; ; красивий.
гож (фольк.)
кра́сен (фольк.)
кра́сний (фольк.)
краси́вий те, що має приємний зовнішній вигляд, відзначається гармонією барв, ліній і т. ін.
ло́вкий (розм.)
подо́бний (діал.)
прега́рний (підсил.)
препи́шний (підсил.)
пречуде́сний (підсил. розм.)
пречудо́вий (підсил.)
приго́жий (фольк.)
розчуде́сний (розм. рідше) який відзначається надзвичайною красою.
хо́сний (діал.)
хупа́вий (діал.)
шпе́тний (діал.)

го́жий (фольк.) про предмет, краєвид і т. ін. - який має привабливий вигляд

гож (фольк.)
ди́вний дуже гарний; чудовий, чарівний.
казко́вий надзвичайний, дивний, таємничий.
кра́сен (фольк.)
кра́сний (фольк.)
ла́дний (розм.)
ло́вкий (розм.)
пи́шний який приваблює своєю чарівністю, незвичайністю; привабливий, дуже гарний.
прега́рний (підсил.) дуже гарний (у 1, 2, 4 знач.).
прекра́сний який відзначається надзвичайною красою, милує око гармонією барв, ліній і т. ін.; дуже гарний.
препи́шний (підсил.) дуже пишний.
пресла́вний (розм.) який відзначається, вирізняється чимсь особливим.
прехоро́ший (розм.) дуже хороший, красивий.
пречуде́сний (підсил. розм.) те саме, що пречудо́вий.
пречудо́вий (підсил.) надзвичайно гарний, приємний для очей.
пречудо́вний (підсил. поет.) те саме, що пречудо́вий.
розкі́шний який відзначається красою, пишністю, яскравістю.
розпрочуде́сний (розм.) прекрасний, чудовий (з підсиленням).
розчуде́сний (розм. рідше) який має надзвичайно привабливий вигляд.
фа́йний (діал.)
чарівни́й надзвичайно, дуже гарний; чудовий.
чуде́сний прекрасний, чарівний, принадний, гарний.
чудо́вий прекрасний, гарний, чудесний (у 2 знач.).
чудо́вний те саме, що чудо́вий.

гожий про погоду

вродливий

гарний про вроду

годящий

красний про вроду

благообразний

гожий

благопристойний

граціозний

красивий

милий

підходящий

похватний

пригожий

приличний

го́же про доцільність, доречність якоїсь дії тощо

ва́рто (присудк. сл.) уживається у значенні слід, треба.
доці́льно практично корисно, відповідає поставленій меті.

го́же (присл.) так, як слід

вда́ло відповідно до вимог.
га́рно присл. до га́рний 1,відповідно до вимог.
гара́зд (присл.) добре, як слід, належним чином.
до́бре (у знач. пред.) про успішний хід справ, сприятливе оточення.
добря́че (підсил. розм.) присл. до добря́чий - дуже добре.
здо́рово (розм.)
ла́дно (розм.) присл. до ла́дний1 1, 2, 5.
ла́цно (діал.) добре (у 1, 3 знач.).
ле́псько (розм.)
по-бо́жому (розм.) як годиться, як слід; добре.
по-лю́дськи те саме, що по-лю́дському.
по-лю́дському (розм.) як слід, так, як треба.
поря́дно (рідше присл.) добре, як слід.
сла́вно присл. до сла́вний 4.
уда́ло відповідно до вимог.
фа́йно (діал.)
хо́роше присл. до хоро́ший 1, 4, 7 - так, як треба.

го́же

гоже ПР.

гоже погідно

гарно


Словник синонімів Караванського.