ГОДЯЩИЙ — СИНОНІМІЯ

годя́щий (розм. рідко) який задовольняє певні вимоги, відповідає певним умовам

ви́гідний який дуже підходить, придатний, сприятливий для чого-небудь.
відпові́дний який відповідає певній мірі; належний.
го́жий (розм.)
зда́тний (розм.) придатний для кого-, чого-небудь, на щось, годящий.
нале́жний потрібний, необхідний або відповідний.
приго́жий (розм.) відповідний для чого-небудь.
пригі́дний (розм. рідше) те саме, що прида́тний.
прида́тний відповідний для чогось; слушний.
присто́йний який задовольняє певні вимоги, відповідає яким-небудь умовам; цілком задовільний, добрий.
підхо́жий який відповідає яким-небудь вимогам, умовам, придатний для чогось.
підходя́щий (розм.) те саме, що підхо́жий 1.

годя́щий (розм.) який відповідає високим вимогам, наділений позитивними якостями

годящий


Словник синонімів Караванського.