ГЛЯДІТИ — СИНОНІМІЯ

гляді́ти тримати що-небудь у належному стані, не давати витрачатися; турбуватися про цілість, непошкодженість чого-небудь

берегти́ тримати в доброму стані що-небудь, оберігаючи від псування, руйнування.
зберіга́ти тримати що-небудь у певних умовах, оберігаючи від псування, руйнування.
схороня́ти (розм.) зберігати, тримати що-небудь в доброму стані; намагатися залишити незмінним, не давати пропасти, зникнути.
хорони́ти (розм.) те саме, що зберіга́ти.

гляді́ти (рідко) мати певний зовнішній вигляд

вигляда́ти мати певний зовнішній вигляд.
гляді́тися (рідко) мати певний зовнішній вигляд.
диви́тися (рідко) мати який-небудь вигляд, виглядати як-небудь.

гляді́ти (розм.) спрямовувати погляд на когось, щось

вигляда́тися на себе або пильно.
гли́пати (розм.)
диви́тися (перев. на кого-що)
зи́рити (розм.)
зи́ркати (розм.)
зогляда́ти (діал.) час від часу.
зори́ти (розм.)
нагляда́ти (розм.) перев. уважно.
назира́ти (розм.)
наставля́тися (розм. рідше)
позира́ти (розм.)
спогляда́ти пасивно або уважно.
спостеріга́ти (кого, що)

гляді́ти забезпечувати нормальний стан, порядок тощо

диви́тися (за ким-чим)
догляда́ти (за ким-чим, кого, що)
куко́бити (кого, що, діал.)
нагляда́ти (за ким-чим)
назира́ти (розм.)
ня́ньчити (кого)
обмива́ти (кого, розм.)
обпа́трювати (кого, діал.) тримати у чистоті.
обпира́ти (кого, розм.)
обхо́дити (кого, що, розм.) забезпечувати необхідні умови комусь, чомусь.
па́зати (кого, що, діал.)
па́зити (кого, що, діал.)
па́нькати (кого, розм.)
па́нькатися (з ким, коло (біля) кого, розм.) дітей.
пазува́ти (кого, що, діал.)
по́рати (кого, що)
по́ратися (коло (біля) кого-чого)
пригляда́ти (за ким-чим, розм.)
придивля́тися (за ким-чим, розм.)
слідкува́ти (за ким-чим)
сте́жити (за ким-чим)
ту́пати (коло (біля) кого-чого, розм.)
ту́пцяти (коло (біля) кого-чого, розм.)
тупцюва́ти (коло (біля) кого-чого, розм.)
ті́шити (кого)
ті́шитися (з ким)
ходи́ти (за ким-чим, коло (біля) кого-чого)

гляді́ти (розм.) доторкатися руками або ногами до когось-чогось, щоб дослідити, упевнитися в чомусь

вима́цувати з усіх боків.
ма́мрати (діал.) навпомацки шукати.
обма́цувати мацаючи, шукати, знаходити когось, щось, з'ясовувати що-небудь.
общу́пувати (розм.) те саме, що обма́цувати 1.
прома́цувати мацаючи, виявляти що-небудь; перевіряти, досліджувати щось на дотик.
щу́пати (розм.) те саме, що ма́цати 1.

гляді́ти намагатися знайти, виявити когось, щось, часто сховане, загублене тощо

вишу́кувати старанно шукати, підшукувати.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
довба́тися (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
довбти́ся (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
дошу́кувати (розм.) шукати, підбирати що-небудь потрібне.
дошу́куватися наполегливо шукаючи, намагатися знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати (розм.) шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
ни́шпорити шукати, заглядаючи скрізь, оглядаючи все.
пошу́кувати те саме, що шука́ти.
пришу́кувати (розм.) те саме, що підшу́кувати.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати робити пошуки кого-, чого-небудь.
ська́ти (діал.) шукати, намагатися знайти кого-, що-небудь.
ша́стати (розм.) шукати, заглядаючи, обмацуючи щось і т. ін.
шни́порити (діал.) нишпорити.
шпа́ти (діал.) нишпорити, шукати.
шпира́ти (діал.) штрикати (у 1 знач.).
шпо́ртатися (розм.) шукати, перебираючи, ворушачи що-небудь.
шука́ти намагатися знайти, виявити кого-, що-небудь (сховане, загублене, прикрите, невідоме і т. ін.).
шука́тися (діал.) розшукувати.
шупо́ртатися (розм.) шпортатися.

глядіти

глядіти дітей

р. виглядати <док. виглядіти>

глядіти (ФР.)

глядіти

глипати

глядіти
дивитися (фам.)
лупати (фам.)
шугати поглядом
обр. водити очима
<кліпати, блимати, зиркати> очима

дивитися

глядіти
зирити (р.)
зріти (ур.)
придивлятися (пильно)
кн. зосереджувати увагу

доглядати

глядіти
слідкувати <стежити> за

пильнувати кого

глядіти
ходити коло
піклуватися <дбати> про

споглядати

глядіти
кидати погляди

стерегти кого

глядіти
стежити за ким

вгледіти

глядіти

лицезріти

розгле́джувати

глядіти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.