ГЛИБОКИЙ — СИНОНІМІЯ

глибо́кий який має велику глибину

бездо́нний (підсил.)
безо́дній (підсил. розм.)

глибо́кий який характеризується повнотою, глибиною

всесторо́нній який розглядає, охоплює щось з усіх боків.
монумента́льний про дослідження, видання і т. ін.
прони́кливий який передає суть чого-небудь.
скрупульо́зний який здійснюється з урахуванням усіх деталей.
усесторо́нній який розглядає, охоплює щось з усіх боків.

глибо́кий який міститься, існує, відбувається тощо на значній відстані від когось, чогось

глибо́кий про сон

глибо́кий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь; про розум, здібності тощо такої людини

ви́тончений (прикм.) чудово розвинений, з гострим сприйманням.
го́стрий який добре сприймає що-небудь; тонкий, проникливий.
прони́кливий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь.
тонки́й здатний глибоко розуміти приховані, не відразу помітні деталі чого-небудь; досконалий.

глибо́кий про почуття, враження і т. ін. - який досяг значного ступеня або виявляється з великою силою

бездо́нний (поет.) дуже сильний.
безконе́чний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкра́йній те саме, що безкра́їй.
безкра́їй надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкіне́чний (розм.) надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безме́жний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безмі́рний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безтя́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
безу́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
вели́кий значний глибиною, силою (про почуття, душевні переживання).
го́стрий який надзвичайно сильно виявляється; сильний (про почуття).
незмі́рний дуже великий щодо сили вияву.
незмі́ряний те саме, що незмі́рний.
несамови́тий (підсил.) дуже сильний, значний силою свого вияву.
нестя́мний (підсил.) надзвичайно сильний; несамовитий.
си́льний інтенсивний, глибокий, значний за своєю напруженістю (про почуття, переживання, враження і т. ін.).
смерте́льний який досяг найвищого ступеня свого вияву; надзвичайно сильний.
страхі́тний (підсил. розм.) те саме, що страхітли́вий.
страхітли́вий (підсил. розм.) який значно перевищує звичайну міру, норму; дуже сильний, великий (про ступінь вияву, інтенсивності чого-небудь).
страше́зний (підсил. розм. рідше) те саме, що страше́нний.
страше́нний (підсил. розм.) надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
страшни́й (підсил. розм.) дуже сильний ступенем вияву, прояву, в якому виявляється значна інтенсивність дії.
шале́ний (підсил.) дуже великий і сильний, що виходить за межі звичайного (про відчуття, почуття і т. ін.).

глибо́кий про кохання, дружбу й т. ін. - який досяг високого ступеня вияву

щи́рий безпосередній і глибокий (перев. про почуття).

глибокий

не мілкий

глибокий про небо

глибокий тил

глибокий про давнину

глибокий твір

глибокий про очі

глибокий про зміни

глибокий сум

палкий (про любов)

глибокий про тишу

глибокий

важкий про горе

глибокий

великий крик

глибокий (про радість)

глибоко

глибокий (любити палко і всі пох. від)
дихати на повні груди
на дні

глухий про осінь

глибокий

грудний голос

запеклий про ненависть

глибокий

зосереджений про думки

глибокий

кровний про образу

глибокий

міцний сон

помітний слід

глибокий

проникливий розум

розумний про книжку

глибокий

тонкий знавець

глибокий

бистрий (розум)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.